ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

  1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство “Лебединська лікарня імені лікаря К.Щ. Зільберника» Лебединської міської ради
  2. Місце знаходження: 42200, Україна, Сумська область, Сумський район,                           м. Лебедин, вул. Михайлівська, 17
  3. Код ЄДРПОУ: 02007555 
  4. 4. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:«Електричнаенергія на листопад-грудень 2023 року », код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09310000-5 – Електрична енергія».
  5. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-10-25-001890-a

6.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

        1.Технічні вимоги:

        Товар повинен відповідати наступним технічним вимогам до предмету закупівлі, що визначені наступними нормативно-правовими актами: відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Якість надання послуг електропостачальника. згідно вимог постанови НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання». Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам.Комерційна якість послуг, які надаються споживачу за договором про постачання електричної енергії, що передбачає вчасне та повне інформування споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання, а також право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості послуг. Учасник повинен дотримуватись гарантованих стандартів якості електропостачання. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електроенергії споживачу. Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки. Учасник гарантує, шо товар (електрична енергія) є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. (Підтвердження даної інформації забезпечується шляхом надання Учасником довідки у довільній формі).

Учасник визначає ціну на товар, яку він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю, в тому числі ПДВ (для платників ПДВ) та витрати на послуги з передачі електричної енергії.

Будь – яке послання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в даній тендерній документації застосовується із виразом «або еквівалент».

Замовник в односторонньому порядку може зменшити обсяги закупівлі в залежності від фактичних витрат.
7.Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:  111600.00Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) 58000 кВт год. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.

На сьогодні ціна на електричну енергію є досить нестабільною, динамічно змінною та залежить від ціни електричної енергії на Оптовому ринку, регульованих цін на послуги з передачі та розподілу, а тому визначити ціну на електричну енергію, яка була б реальною на період проведення закупівлі електричної енергії та залишалася сталою на весь період дії договору про закупівлю, є майже неможливим.

За інформацією НКРЕКП, з дати запровадження нового ринку електричної енергії для забезпечення постачання електричної енергії споживачам електропостачальники здійснюють закупівлю електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку “на добу наперед”, внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту. Таким чином, ціна електричної енергії як товару формується залежно від сегменту ринку, на якому електропостачальник здійснює її закупівлю.

Згідно із частиною шостою статті 67 Закону № 2019 відповідно до правил ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку за результатами торгів оприлюднюються ціна та обсяги купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового періоду та інші показники, що можуть використовуватися як орієнтир (індикатор) для укладення правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії.

Оприлюднення результатів торгів на ринку “на добу наперед” та внутрішньодобовому ринку відповідно до Закону забезпечує ДП “Оператор ринку” на своєму вебсайті (https: www.oree.com.ua)

Отже, для документального підтвердження ціни електричної енергії на ринку, сторони можуть використовувати інформацію з вищезазначеного сайту (відповідно до листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 3304-04/33869-06 від 14.08.2019 «Щодо зміни ціни у договорах постачання електричної енергії»).

Очікувана загальна вартість закупівлі складає 482`000.00 гривень з ПДВ.